ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมหัวห...

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานบริห...