วันที่ 28 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565

อ่านต่อ »

วันที่ 28 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และนายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ

อ่านต่อ »

วันที่ 27 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกแก่ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

อ่านต่อ »

วันที่ 27 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ »

วันที่ 26 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี ผิดสัญญาจ้างทำของ

อ่านต่อ »

วันที่ 26 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 28 ศูนย์ และผ่านระบบออนไลน์ cisco webx meeting

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมาย ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 ยุติธรรมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติประชุมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ย. 2565 00:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน Thailand Education Expo 2022 โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน พร้อม เกียรติบัตร ให้ความรู้และส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ย. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ยุติธรรมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 16/2565

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ย. 2565 00:00 น.

ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

อ่านต่อ »