ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 28 ศูนย์ และผ่านระบบออนไลน์ cisco webx meeting


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 28 ศูนย์ และผ่านระบบออนไลน์ cisco webx meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 28 ศูนย์ และผ่านระบบออนไลน์ cisco webx meeting โดยมีนายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม