ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.   นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อรับทราบข้อสั่งการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง