ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกแก่ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกแก่ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 

นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกแก่ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งขอรับข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ

ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา