ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และนายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และนายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. 

นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และนายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนและสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565
ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

สำหรับ “ธงไตรรงค์” หรือ “ธงชาติไทย” มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง หมายถึง ชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องรักษาไว้ โดยแม้จะต้องสละเลือดและชีวิต สีขาว คือ ศาสนา ซึ่งบริสุทธิ์ดุจสีขาว และสีน้ำเงิน หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ โดยภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ด้านนอก ด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ