ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 00:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2565 โดยมีนายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแจ้งข้อสั่งการ และนโยบายของจังหวัดสงขลาจากการประชุมกรมการจังหวัด ทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา