ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 09:00 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

          วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

          นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายมงคล สุขการณ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ

          ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา

  • - - - - - - - -  - - - - - -  - - - --  - - - - - - - -