หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 10:00 น.

หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน
          หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน
 
          วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาและนิสิตสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน
 
          เพื่อออกหน่วยบริการ ให้บริการคำปรึกษา และ นำแจกสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ
 
          ทั้งนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ ในโครงการดังกล่าว
 
          ณ บริเวณวัดคลองรี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา