นายสการียา วงค์นิส๊ะ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 13:00 น.

นายสการียา วงค์นิส๊ะ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
 
          นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสการียา วงค์นิส๊ะ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันงานบริการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
          ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา