สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 13:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566
 
            วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปข้อสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 รวมไปถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสังการของนายกรัฐมนตรี, การเสนอผลการดำเนินงานและแผนงานของทุกกลุ่ม/ฝ่ายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนำเสนอองค์ความรู้ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
     
           ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา