สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 20:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา
          ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
 
          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา หรือ งานวันสงขลา ครั้งที่ ๗ ภายใต้แนวคิด “สงขลาเมืองแห่งสีสัน”
 
          ในช่วงเวลา ๐๖.๓๐ น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายนางลภัสรดา ศรีสุด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๓๙ รูป เนื่องในวันสงขลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนที่ล่วงลับ โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
          และเวลา ๑๘.๐๐ น. นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) รวมทั้งลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วม และประชาชนที่ร่วมงาน ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา