หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:30 น.

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
          หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 
         วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวนิรมล ชะโนวรรณะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายกาจก้อง รัตนะ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
 
          ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา