สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี กับนางลภัสรดา ศรีสุด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม ประจำปี 2566 ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 18:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี กับนางลภัสรดา ศรีสุด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม ประจำปี 2566 ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

          ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566
          เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี กับนางลภัสรดา ศรีสุด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม ประจำปี 2566 ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566
          โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศยกย่องบุคคลผู้ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้
          ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา