สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2566


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 07:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2566

          จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2566
          วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางลภัสรดา ศรีสุด พร้อมด้วย นางสาวกานต์สินี องอาจ นางสาวจุฬาภรณ์ สุวรรณโณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวนิต สุวรรณรัตน์ นางสาวลินดา มุเก็ม และนายธนาพงศ์ สุดรักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2566
          โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
          ณ วัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา