ช่องทางการติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา


วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 10:54 น.

ช่องทางการติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 074-307240 โทรสาร 074-307241

Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

LINE@ สยจ.สงขลา

แผนที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา